Organizačné zabezpečenie letnej rekreácie HAPPYLAND v lete 2021:

 • Rekreácia začína po príchode, dňa 4.7.2021 (nedeľa), ubytovaním a olovrantom, končí 10.7.2021 (sobota) raňajkami a balíčkom na cestu.
 • Zraz detí je 4.7.2021 o 10:30 hod. na parkovisku pred nákupným centrom Bory Mall v Bratislave. Odchod autobusu je naplánovaný na 11:00 hod. (nezabudnite deťom pribaliť pitie a jedlo na cestu).
 • Návrat detí je 10.7.2021 o 13:30 hod., opäť na parkovisko pred nákupným centrom Bory Mall v Bratislave.

PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, POZORNE NASLEDUJÚCE ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 • Podpísanú záväznú prihlášku pošlite na adresu:
 • Margita Banášová, KLUB HAPPYLAND, Brnianska 13, 811 04, Bratislava (prosím, neposielajte ju doporučene); ak prihlášku posielate mailom, je nutné ju podpísať a scan prihlášky poslať vo formáte PDF, príp. JPG, originál potom doručte najneskôr v deň nástupu na pobyt;
 • po doručení záväznej prihlášky Vám obratom zašleme zálohovú, resp. vyúčtovaciu faktúru (mailom, príp. po dohode vopred, poštou);
 • platbu uskutočnite na číslo účtu Všeobecnej úverovej banky SK35 0200 0000 0022 6436 6056:
  • prevodom na účet;
  • Internet Bankingom;
  • neodporúčame platiť šekovou poukážkou, ťažšie sa identifikuje platba;
  • platba v hotovosti nie je možná;
  • ako variabilný symbol vždy uvádzajte poradové číslo faktúry a do poznámky nezabudnite uviesť meno dieťaťa.
 • Miesto v tábore pre Vaše dieťa garantujeme až po pripísaní zálohovej platby na náš účet obratom po obdržaní zálohovej faktúry (záloha 100 € platí do 15.5.2020, po tomto termíne sa už nedá realizovať platba na splátky);
 • Storno podmienky: 25% z celkovej sumy pri zrušení pobytu 30-21 dní pred nástupom, 50% z celkovej sumy pri zrušení pobytu 21-7 dní pred nástupom, 100% z celkovej sumy pri zrušení pobytu menej ako 7 dní pred nástupom alebo pri nedôvodnej neúčasti.
 • Prihláška spolu s vykonanou úhradou zálohy je záväzná!
 • V prípade, že potrebujete potvrdenie na účely uplatnenia si rekreačného poukazu od zamestnávateľa, ozvite sa nám, prosím telefonicky, príp.mailom.

UPOZORNENIE/ODPORÚČANIE:

 • Nie je vhodné posielať deťom balíčky, neodporúča sa príliš časté telefonovanie a návštevy, narúša to adaptabilitu detí;
 • za predmety z drahých kovov, hodinky, MP3 prehrávače, digitálne hry, PSP, mobilné telefóny, smartfóny a pod. organizátor detskej rekreácie neručí a v prípade straty nebude materiálna škoda nahradená;
 • ak sa Vám bude zdať obsah telefonátu Vášho dieťaťa znepokojivý, obráťte sa na mobilné telefónne čísla uvedené v kontaktoch (telefonujte, prosím, iba v súrnych prípadoch), ak sa na prvý krát nedovoláte, je to preto, že sa venujeme Vašim deťom, v takom prípade pošlite SMS s dôvodom Vášho telefonátu a my sa Vám hneď, ako to bude možné ozveme.

NEZABUDNITE:

 • Pri menších deťoch označiť osobné veci dieťaťa, príp. pribaliť zoznam vecí a obľúbenú hračku;
 • dostatočný počet ochranných rúšok (odporúčame jednorázové, o textilné sa najmä menšie deti nevedia postarať), resp. respirátorov;
 • pri odchode na rekreáciu odovzdať „Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa“, „Prehlásenie rodičov o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa“, „GDPR tlačivo“ (v prípade, že ste tak neurobili minulý rok, príp.sa chystáte GDPR tlačivo aktualizovať) a originál kartičky poistenca, bez potvrdení sa Vaše dieťa nemôže zúčastniť tábora (organizátor mu neumožní nastúpiť do autobusu, a tým ani na pobyt, na vrátenie sumy uhradenej za pobyt v takomto prípade nemáte nárok);
 • pribaliť lieky s označením mena a dávkovania na obale, ktoré dieťa v tom období bude užívať.
 • ostatné usmernenia týkajúce sa opatrení voči COVID-19 budeme aktualizovať podľa aktuálnej situácie.

Tešíme sa na rekreáciu s Vašimi deťmi. Vedúci Klubu Happyland.

Valid HTML 5

Code&Design by: AEgo